Besqab AB

Aktietips

Besqab AB

Besqabs verksamhet är fokuserad till projektutveckling av bostäder. De har byggt fler än 5 000 bostäder. Företaget har tre affärsområden.

  • Projektutveckling Bostad: Förvärv av mark, exploateringsfastigheter, planarbete, projektering, produktion samt försäljning av bostadsrätter och äganderätter. Bostäderna finns i Stockholms och Uppsala län.
  • Construction Management: Projektledning inom bygg med totalansvar inom projekten.
  • Fastighetsutveckling: Verksamhet i egna fastigheter främst inom vård och omsorg.
Read More

Det finns tyvärr inga aktietips för detta bolag